Blogger templates

2/21/2554

ประวัติอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
อำเภอหนองโดน           


อำเภอหนองโดน นั้นมีคำบอกเล่าว่าในเขตพื้นที่อำเภอบางโขมด (อำเภอบ้านหมอ ในปัจจุบัน) ทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตรเศษ มีหนองน้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่งมีน้ำขังตลอดทั้งปี รอบ ๆ หนองน้ำมีพืชพรรณนานาชนิดขึ้นอยู่โดยทั่วไป บริเวณริมหนองน้ำด้านทิศตะวันออกมีต้นกระโดน(เป็นจำพวกไม้ยืนต้นกระกูลต้นจิก) ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอยู่ ผู้คนในบ้านคลองควาย (บ้านคลองบุญ ในปัจจุบัน) และบ้านหนองระกำได้อาศัยน้ำในหนองน้ำนี้ในการดำรงชีพและเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ต่อมาได้มีชาวบ้านดงน้อย บ้านกกโก ที่อยู่ในทางทิศน้อยของหนองน้ำได้มาบุกเบิกพื้นที่บริเวณใกล้ ๆ หนองน้ำเป็นที่นา และได้อยู่อาศัยต่อมาโดยเรียกว่า บ้านหนองกระโดน ต่อมาได้เรียกว่าบ้านหนองโดนจนถึงปัจจุบัน                         อำเภอเมือง 
                         พระพุทธบาท 
                       หนองแซง 
                       บ้านหมอ 
                        มวกเหล็ก 
                      ดอนพุด
                                                                เฉลิมพระเกียรติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...