Blogger templates

2/21/2554

ประวัติอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรีอำเภอหนองแซง           เดิมมีหนองน้ำอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแซงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 300 เมตร มีต้นแซง อยู่ที่หนองน้ำมากมาย ชาวบ้านจึงพากันเรียกบริเวณนี้ว่า หนองแซง                         อำเภอเมือง 
                         พระพุทธบาท 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...