Blogger templates

2/21/2554

ประวัติอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อำเภอเสาไห้    เมื่อ พ.ศ.2433 พระราชวรินทร์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งอำเภอเสาไห้ ขึ้นที่บ้านสระแก้ว ตำบลศาลารีลาว (ตำบลเมืองเก่าในปัจจุบัน) ต่อมา พ.ศ.2439 ได้ก็ย้ายที่ตั้งเมืองสระบุรีไปตั้งที่ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จนถึงปัจจุบัน เมื่อเมืองสระบุรี ได้ย้ายไปแล้วในปีนั้นเอง (พ.ศ.2439) ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ไปตั้งที่บ้านไผ่ล้อมน้อย ตำบลเสาไห้ ตรงข้ามกับวัดสูงในปัจจุบัน ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร 
ราว พ.ศ.2467 ขุนนราภัยพิทักษ์ (นายป่วน เขตต์นนท์) นายอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาถึงความสะดวกในการติดต่อราชการแล้ว จึงได้ขออนุมัติต่อทางราชการย้ายที่ว่าการอำเภอเสาไห้ มาสร้างขึ้นใหม่ในที่ปัจจุบัน (โดยนายบุญยงค์ พงษ์บริบูรณ์) ได้ยกที่ดินให้ 8 ไร่เศษเพื่อจัดสร้างที่ว่าการอำเภอและสถานีตำรวจ ตลอดจนบ้านพักข้าราชการ[1] 

[1] สระบุรี, สำนักงาน,ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค, 2529 ,หน้า 83

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...