Blogger templates

2/21/2554

ประวัติอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อำเภอหนองแค          ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2442 โดยมีขุนพรหมสีสดีเป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมา พ.ศ. 2480 ได้แบ่งท้องที่ส่วนหนึ่งของอำเภอหนองแค ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหมู พ.ศ. 2500 ย้ายที่ทำการกิ่งอำเภอออกมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำ ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2504 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอวิหารแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...