Blogger templates

2/21/2554

ประวัติอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอย             มีประชากรลาว ที่มาจากเวียงจันทร์มาอยู่ที่นี่หนาแน่น จนแขวงเมืองสระบุรีดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้แต่งตั้งให้ลูกหลานที่มีอิทธิพลดูแลกันเอง ให้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแขวงหรือเจ้าแขวง (เทียบเท่านายอำเภอในปัจจุบัน) เป็นผู้ดูแล ดังนั้นนายอำเภอคนแรกของอำเภอแก่งคอย จึงมีเชื่อสายลาวชื่อท้าวโนรี ต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นหลวงพลกรมราช (พ.ศ. 2370 – 2450)
เดิมอำเภอแก่งคอยมีเนื้อที่กว้างขวางมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ประชาชนเดินทางไปติดต่อราชการลำบาก ในปี พ.ศ. 2512 จึงแยกตำบลมวกเหล็ก ตำบลแสลงพัน ตำบลคำพรานออกมาตั้งเป็นอำเภอมวกเหล็ก พ.ศ. 2533 – 2538 ได้รับยกฐานะประกาศให้เป็นอำเภอวังม่วง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...