Blogger templates

6/12/2553

เทศกาลประเพณีจังหวัดเลย

เทศกาลประเพณี

งานกาชาดดอกฝ้ายบาน  มะขามหวานเมืองเลย
จัดขึ้น   บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  ช่วงเทศกาลตรุษจีน  ประมาณวันที่  1 - 7  กุมภาพันธ์  ของทุกปี  วันแรกของงานจะมีขบวนแห่ - จากอำเภอต่างๆ  ที่ประดับตกแต่งรถด้วยผลิตภัณฑ์จากฝ้าย  ซึ่งรถแต่ละคันจะมีเทพีนั่งมาด้วย ส่วนบริเวณจัดงานจะมีการออกร้านของหน่วยราชการต่างๆ  การประกวดนางสาวไทเลยและมหรสพอื่นๆ  อีกมากมาก

งานประเพณีการละเล่นผีตา
จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย   ในวันเสาร์  อาทิตย์  หลัง   วันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  6  ของทุกปี  หลังจากงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักแล้ว  งานประเพณีการละเล่นผีตาโขนเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีขึ้นในอำเภอ    ด่านซ้าย  และอำเภอนาแห้วเท่านั้น  โดยมีการแห่ผีตาโขนในงานบุญหลวงซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้อถิ่น  การละเล่นผีตาโขนส่วนมากจะเล่นกันเฉพาะผู้ชาย  ตั้งแต่เด็กรุ่นๆ  ถึงผู้ใหญ่  โดยแบ่งการจัดงานเป็น  2  วัน  ในวันแรกจะมีพิธีแห่พระอุปคุตจากลำน้ำหมันมาที่วัดโพนชัย  วันที่  2  มีการแห่เข้าเมือง และผู้เล่นจะนำเครื่องผีตาโขนไปโยนทิ้งแม่น้ำหมัน จากนั้นเวลาค่ำจะมีการเทศน์มหาชาติ  ถึง  13  กัณฑ์

งานดอกไม้เมืองหนาว  อำเภอภูเรือ
จัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ  ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประมาณวันที่  31  ธันวาคม  ถึงวันที่  3  มกราคมของทุกปี  ภายในงานจัดให้มีการออกร้านแสดงไม้เมืองหนาว  การประกวดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  งานราตรีแม่คะนิ้ง  ลีลาศโต้ลมหนาว  และการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรของชาวอำเภอภูเรือไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...