Blogger templates

6/12/2553

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลยสถานที่ท่องเที่ยว


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย     
ตั้งอยู่ภายในสถาบันราชภัฏเลย  บนเส้นทางเลย- เชียงคาน ระยะทางประมาณ 5 กม. ภายในศูนย์ฯ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเลย และผู้สนใจมีห้องฉายวีดีทัศน์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเลย สามารถเข้าชมได้ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-16.00 น.

วัดถ้ำผาปู่ 
ใช้เส้นทางเลย - เชียงคาน  ออกจากตัวเมืองไป  7  กม.แล้วเลี้ยวซ้ายไปทาง  อ.ท่าลี่  อีก  3  กม.  ทางเข้าวัดจะอยู่ทางขวามือ  ภายในวัดมีพระธาตุบรรจุอัฐิของหลวงปู่คำดี  ปภาโส  ผู้ค้นพบถ้ำผาปูแห่งนี้ถ้ำผาปู่หรือถ้ำเพียงดิน  ที่ชาวบ้านเรียกกัน  มีลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้ภูเขาหินที่พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำและมีหินงอกหินย้อยแปลกตา  บริเวณภายนอกถ้ำมีต้นไม้ร่มรื่น  เป็นแหล่งอาศัยของค่างแว่นถิ่นเหนือ  ชะนี  ลิง

พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง   
ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำผาบิ้ง  บ้านผาบิ้ง  ตำบลนาแก  กรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งแรกของจังหวัดเลย  พร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก  เมื่อ  พ.ศ.  2489  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปในถ้ำจะมองเห็นพระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่บนเพดานถ้ำ  ลวดลายและนิ้วพระบาทไม่ ปรากฏเด่นชัดขนาดกว้าง  2  ฟุต  ยาว  3  ฟุต
            การเดินทางใช้เส้นทางสาย 201 (อำเภอเมืองฯ-วังสะพุง)  แล้วเลี้ยวขวาตรงระหว่างกิโลเมตรที่  323-324  เข้าไปตามทางอีก  7  กิโลเมตร  จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือห่างจากอำเภอวังสะพุงประมาณ  9  กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   
ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีฐาน  อำเภอภูกระดึง  ประกอบด้วยภูเขาที่มีธรรมชาติสวยงามมาก  ที่ราบบนยอดภูกระดึงเป็นสังคมของพืชเมืองหนาว  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายที่มีพื้นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเตี้ยๆ  ยอดภูกระดึงประกอบไปด้วยป่าสนสลับป่าก่อและทุ่งหญ้ามีพันธุ์ไม้ดอกไม้ใบขึ้นอยู่ทั่วไปตามบริเวณน้ำตก  ลำธาร  และลานหิน             

สวนหินผางาม  
ตั้งอยู่ที่บ้านผางาม  ตำบลปวนพุ  การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกสวนห้อม  อยู่เลยไปประมาณ  3  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอภูกระดึง  55  กิโลเมตร  เป็นสวนหินที่มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างพอสมควร  ประกอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่  กระจายอยู่ทั่วบริเวณ  ภูเขาบางลูกสามารถเดินผ่านทะลุได้  สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  คุณหมิงเมืองไทย  และมี  ถ้ำโพธิสัตว์    เป็นส่วนหนึ่งของสวนหินผางาม  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  กุ้ยหลินเมืองเลย  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำโพธิสัตว์  การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับถ้ำมโหฬาร  แต่อยู่เลยไป  ห่างจากปากทางราว  9  กิโลเมตร  จะมีทางแยกขวาเข้าไปทางลูกรัง  600  เมตร  แล้วเลี้ยวซ้ายอีก  1.4  กิโลเมตร  ก็จะถึงถ้ำ  ห่างจากอำเภอภูกระดึง  47  กิโลเมตร  ถ้ำแห่งนี้มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยเรียงรายอยู่ใต้ยอดเขาทั้งหมด 15 คูหา แต่ละคุหามีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น เขาวงกด ถ้ำลับแล เป็นต้น

พระธาตุศรีสองรัก  
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  1  กิโลเมตร  หรือห่างจากตัวจังหวัด  83  กิโลเมตร  ไปตามทางหลวงหมายเลข  203  แล้วแยกขวาตรงกิโลเมตรที่  66  เข้าทางหลวงหมายเลข  2013  อีก  15  กิโลเมตร  จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง  2113  อีก  1  กิโลเมตร  พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐานคล้ายพระธาตุพนม  สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา  พ.ศ.2103  การสร้างพระธาตุศรีสองรักขึ้นนี้เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์)  องค์พระธาตุสูงประมาณ  30  เมตร  ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีงานนมัสการใหญ่โตทุกปีในช่วงเดือน  6  มีประชาชนเคารพนับถือมาก  นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก  ที่มีรูปแบบศิลปะทิเบตด้วย

วัดโพธิ์ชัยนาพึง  
ตั้งอยู่ที่บ้านนาพึง  ตำบลนาพึงมีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่เคารพของชาวบ้าน  คือพระเจ้าองค์แสน  หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า  ตามประวัติเล่าว่า  เสด็จฯ มาจากเมืองเชียงแสนด้วยพระองค์เอง  มาประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย  โดยมีฆ้องห้อยศอกมา  1  อัน  และลูกแก้วเป็นทองสำริดมาด้วย  1  องค์  พร้อมด้วยปืน  1  กระบอก  ต่อมาเจ้าเมืองเชียงของทราบข่าวจึงยกขบวนพลช้าง  พลม้า  เพื่อที่จะอัญเชิญไปเชียงของแต่ไม่สามารถอัญเชิญไปได้  และเล่ากันต่อมาว่าถ้ำพระพุทธองค์นี้ไปประดิษฐาน  ณ  ที่ใด  ที่นั่นจะไม่มีความแห้งแล้ง  จึงได้ชื่อว่า พระพุทธรูปฝนแสนห่า
              โบสถ์และวิหารที่วัดแห่งนี้ก่อสร้างด้วยฝีมือประณีตภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆ  กรมศิลปากรได้ทำการตรวจสอบแล้ว  พบว่าทั้งโบสถ์วิหาร  และพระพุทธรูปนั้น  มีอายุประมาณ  400  ปี  นับเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีค่ายิ่งของจังหวัดเลย
                  


      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...