Blogger templates

11/12/2554

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก


เมืองกาญจนบุรีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องจากเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญทาง ด้านตะวันตก และยังปรากฏสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วัดนางพิม วัดป่าเลไลยก์ วัดขุนแผน ซึ่งอยู่ในสภาพรกร้าง เมืองกาญจนบุรีเก่าตั้งอยู่ที่บ้านท่าเสา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ห่างจากที่ตั้งเมืองกาญจนบุรีปัจจุบันขึ้นไปทางต้นน้ำแควใหญ่ประมาณ 18 กิโลเมตร เนื่องจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฝ่ายพม่าได้ดำเนินแผนยุทธศาสตร์เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีการยกกองทัพเรือมาตามลำน้ำแควน้อยสู่เมืองกาญจนบุรี สมเด็จกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาท จึงทรงย้ายที่ตั้งฐานทัพจากเมืองกาญจนบุรีเก่ามาตั้งที่ตำบลปากแพรกซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองกาญจนบุรีปัจจุบัน ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงเมืองอย่างถาวร และเป็นที่ตั้งเมืองกาญจนบุรีตั้งแต่ พ.. 2374
v ที่ตั้งและอาณาเขต
v ลักษณะภูมิอากาศ
v ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...