Blogger templates

6/12/2553

แหล่งท่องเที่ยวของเชียงคาน

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงคาน


วัดศรีคุณเมือง  
ตั้งอยู่ที่ซอย  7  ถนนชายโขงทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน  มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ  สร้างในแบบแปลกตา  รูปร่างคล้ายโบสถ์ตามวัดภาคเหนือ  ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน  ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้า  10  ชาติ

วัดท่าแขก 
เป็นวัดเก่าแก่โบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงห่างจากอำเภอเชียงคาน 2 กิโลเมตร  ก่อนถึงหมู่บ้านน้อยและแก่งคุดคู้  ปัจจุบันเป็นวัดธรรมยุต  ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปเก่าแก่และเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก

พระพุทธบาทภูควายเงิน  
ตั้งอยู่ที่บ้านอุมุง  ตำบลบุฮม  ตามเส้นทางสายเชียงคาน-  ปากชม  ระยะทาง  6  กิโลเมตร  ถึงหมู่บ้านผาแบ่น  มีทางแยกเข้าบ้านอุมุง  3  กิโลเมตร  จะถึงทางขึ้นเขา  เป็นทางลูกรังระยะทาง  1  กิโลเมตร  เป็นรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่บนหินลับพร้า  (หินลับมีด)  ประชาชนเคารพนับถือมาก  จะมีงานเทศกาลประจำปีในวันเพ็ญเดือน  3  หรือเดือน  4 ของทุกปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...