Blogger templates

3/02/2554

สภาพภูมิอากาศจังหวัดราชบุรี

สภาพภูมิอากาศ


จังหวัดราชบุรี   ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุ่มตะวันตกเฉียงใต้  แต่เนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่จึงทำให้ได้รับลมมรสุ่มจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันไม่เต็มที่จึงมีฝนตกน้อยในพื้นที่อำเภอที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี  ได้แก่  อำเภอสวนผึ้ง  กิ่งอำเภอบ้านคา  และอำเภอจอมบึง  ฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกในแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง  และด้านตะวันออกของพื้นที่จังหวัด ตามปกติฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและสำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...